TARIMSAL SULAMAYA İLİŞKİN ELEKTRİK BORCU BULUNAN ÇİFTÇİLERE DESTEK YOK

 

2014 YILINDA TARIMSAL SULAMAYA İLİŞKİN ELEKTRİK BORCU BULUNAN

ÇİFTÇİLERE BU BORÇLARI ÖDENİNCEYE KADAR DESTEKLEME

ÖDEMESİ YAPILMAMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1 – (1) Tarımsal sulamaya ilişkin elektrik borcu bulunan çiftçilere, bu borçları ödeninceye kadar, 2014 yılında yapılması gereken tarımsal destekleme ödemeleri yapılmaz.

MADDE 2 – (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğler ile belirlenir.

MADDE 3 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Bir cevap yazın