Etiket arşivi: pivot fiyatı

Center Pivotların Yararları

CENTER PİVOT VE LİNEER SULAMA SİSTEMLERİ

1- Ekonomiktir.

Diğer Tüm sulama sistemleriyle karşılaştırıldığında, uzun ömürlü oluşu, işletme ve bakım maliyetlerinin düşük oluşundan dolayı tercih edilmektedir.

2-Sudan tasarruf sağlar. Otomatik hareket etmesi ve kontrollü sulama yapmasından dolayı, istenilen bitkiye istenildiği zaman ve miktarda suyun verilmesi mümkün olmaktadır. İnsan faktörü en aza indirildiğinden dolayı, suyun ekonomik olarak kullanılması mümkün olmaktadır.

3-En az işçilikle, en fazla alanı sulamaya imkan verir. 12 kişiyle yüzlercebinlerde dekar alanın sulanması sağlanabilir. Otomasyon yapılarak yüzlerce makinenin kontrol edilmesi sağlanabilir.

4-Uzun ömürlüdür(2530 yıl). Tamamıyla çelik bir konstrüksiyondan yapılan sistemler, iç ve dış yüzeyleri sıcak daldırma galvanizle tamamen kaplandığından dolayı korozyona karşı korunan bir sistem haline gelmektedir. Bu sayede yıllarca dış etkenlerin zararlarından korunabilir.

5En az elektrik enerjisiyle, yüzlerce dekar arazi sulanabilir.(300 dekar için = 2,75 kw/h). Makinelerin tekerlekleri redüktörlü motorlarla çalıştırıldığından dolayı, çok düşük elektrik enerjisi kullanırlar ve yüksek güç üretirler.

6-Otomatiktir. İstenilen su miktarının verilmesine olanak tanır. İster 1 lt ister 20 lt suyu aynı makine ile verebilirsiniz. Makinenin hızı ayarlanarak su miktarı değiştirilebilir.

7Gübre ve İlaçlamayı tekbir merkezden yapmaya imkan verir. Bu sayede gübre ve ilaç uygulamalarından ciddi bir tasarruf sağlanır. İşçiliği en aza indirir.

8-En az gübre ve ilaç kullanımıyla, tasarruf sağlar. Sistemlerin başına konulan dozlama pompasıyla hassas uygulama yapılabilir.

9-Eğimli arazilerde tesviye gerektirmeden sulamaya olanak sağlar. Özellikle Center Pivotlar %15 e kadar eğimde çalışacağından dolayı, tarımda tesviye gerektirmeden sulama yapılmasına olacak sağlanır.

 

10-Her türlü bitkinin aynı makine ile sulanabilmesi mümkündür.(mısır, yonca, buğday, patates, şekerpancarı, havuç…..) Bu sayede, bir çok bitki sulama sistemi değiştirilmeden sulanabilir

 

11-Uzaktan kontrolü mümkün olduğu için, sulamanın evdenofisten idare edilmesi sağlanabilir. Radyo Sinyali, GPRS, GPS yada Internet teknolojisi kullanarak sistemleri yönetmek mümkündür.

 

12-Arazilerin bölünmesini engelleyici bir unsur olarak, Toplulaştırmaya yardımcı olur. Bölünmüş arazilerin tek bir sistemle sulanması yada miras yoluyla bölünmeyi engelleyici olarak kullanılabilir .

pivot kontrol panosu

 

13-Bölgelere ayırma mümkün olduğundan, otlatma sonrası, mera’nın yeniden iyileşmesine olanak sağlar. Özellikle mera ıslahlarında kullanılarak, meraları korunmasında yardımcı olur. Yerleşim yerlerinden uzak meraların sulanarak yeşil kalması için kullanılabilir.

 

14-Bölgelere ayırarak, doğru anız yüksekliği(otlatma yüksekliği) kontrol edilebildiğinden, bitki iyileşmesi kolaylaşır

15Doğru planlamayla, en kurak sezonlarda bile,, meralardan sürekli kullanım olanağı

sağlar.

 

16-Mera alanında hayvanların özgürce otlamasına olanak sağlar. Sulama sırasında dahi otlatma mümkün olmaktadır.

 

17Hayvanların serinletilerek verim artışlarında katkıda bulunabilir.