Etiket arşivi: 2014 YILINDA TARIMSAL SULAMAYA İLİŞKİN ELEKTRİK BORCU BULUNAN

TARIMSAL SULAMAYA İLİŞKİN ELEKTRİK BORCU BULUNAN ÇİFTÇİLERE DESTEK YOK

 

2014 YILINDA TARIMSAL SULAMAYA İLİŞKİN ELEKTRİK BORCU BULUNAN

ÇİFTÇİLERE BU BORÇLARI ÖDENİNCEYE KADAR DESTEKLEME

ÖDEMESİ YAPILMAMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1 – (1) Tarımsal sulamaya ilişkin elektrik borcu bulunan çiftçilere, bu borçları ödeninceye kadar, 2014 yılında yapılması gereken tarımsal destekleme ödemeleri yapılmaz.

MADDE 2 – (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğler ile belirlenir.

MADDE 3 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – (1) Bu Karar hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.